LADISLAV DVOŘÁK

básník a prozaik

Ladislav Dvořák

aaaaaaaaaaaaaa

DOMŮ

ŽIVOTOPIS

DÍLO

FOTOGALERIE

STALO SE

ODKAZY

KONTAKTY


ZPĚT

NĚCO VOLNÉHO DĚLAT SI VYMYSLÍM

Mohu utéci z těch čtyř stěn
Něco volného dělat si vymyslím
Náš čas je stejně jenom dým
vždyť odvíjí se i když spím
jak z pasáčkova ohně pod lesem
Něco volného dělat si vymyslím


DRŽ ZOBÁK

Jdeš po mém boku
a vyčítáš mi příchylnost k alkoholu
Za pravdu dávám tvému rozhořčení
zjevnému z pomlk
ale tvým slovům nepřikládám váhy
Mezi rty ti tma zalézá
a při každém sebemenším pootevření úst
ti vniká hloub než bys řekla


PÍSEŇ

Slyšte mou píseň na zuby
Slyšte mou píseň v chřtánu rdoušenou
Slyšte mou melodii skřípajících zubů
Slyšte to strašné jektání
Slyšte tu píseň léta polykanou
Slyšte ji ten můj každodenní chléb


LETADLO

Letadlo letící kříž
Hledal jsem člověka
ukřižovaného na tom kříži
Ale ten je asi na té straně
obrácené k nebi
Přesto jsem na jeho trupu
zřetelně rozeznával
boky ukřižovaného
rozpjaté ruce na křídlech
skřížené nohy
A když se zešeřilo
tři hřeby zářily

ZPĚT